Hal Ehwal Pelajar Bertanggungjawab dalam mentadbir dan menguruskan ke semua program yang berkaitan kebudayaan sosial, perkhidmatan program motivasi, kurikulum, kebajikan dan keselamatan para pelajar. Lebih khususnya tanggungjawab bahagian ini lebih kepada disiplin pelajar dan peraturan maktab.


Unit dan jawatankuasa dibawah seliaan Unit Pembangunan Pelajar antaranya :

1. Unit Homeroom
2. Unit Kaunseling
3. Unit Warden
4. Badan Muafakat
5.
Badan Wakil Pelajar